Nieuws over veilig wonen terug naar het nieuws overzicht

Roken belangrijkste oorzaak fatale woningbrand

13 april 2018

Wat is een fatale woningbrand
Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van brand zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander ‘woongerelateerd’ object én die niet door opzet is veroorzaakt. In 2017 zijn 27 fatale woningbranden geteld, met in totaal 28 dodelijke slachtoffers (bron: Uitgave van de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid, maart 2018)
 
Roken, koken en elektrische apparaten belangrijkste oorzaken van woningbrand
In 2017 is twee derde van de fatale woningbranden ontstaan door menselijk handelen, waarbijonvoorzichtigheid bij roken (30%) de meest voorkomende brandoorzaak is. Ongeveer één op de zeven fatale woningbranden is ontstaan in de keuken en evenzoveel hadden een technische oorzaak (elektrische apparatuur).
 
Lees meer over oorzaken van woningbrand en preventietips


met